Pracownia Analiz i Ekspertyz Technicznych MaKoMa wykonuje pomiary i ekspertyzy w zakresie bhp, ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy od 1992 roku. <br><br> Wykonujemy akredytowane badania środowiska pracy we współpracy z laboratoriami akredytowanymi przez PCA w zakresie: <ul> <li>pomiary poziomu natężenia hałasu na stanowiskach pracy, <li>pomiary poziomu natężenia hałasu w środowisku naturalnym, <li>pomiary zapylenia, <li>pomiary natężenia oświetlenia. </ul> Ponadto prowadzimy: <ul> <li>doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie ochrony przed hałasem, <li>dobór ochronników słuchu, <li>badania skuteczności wentylacji mechanicznej, <li>ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, <li>wyznaczanie wydatku energetycznego związanego z koniecznością zapewnienia posiłków profilaktycznych. </ul> W zakresie ochrony środowiska naturalnego wykonujemy: <ul> <li>dokumentacje do wniosku o pozwolenie na wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, lub zgłoszenia instalacji <li>dokumentację niezbędną do uruchomienia "spalarni małych mocy" przeznaczonych do spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (fermy drobiu), <li>dokumentacje do wniosku o pozwolenie zintegrowane, <li>dokumentacje do wniosku o pozwolenie na emisję hałasu, <li>raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, <li>oceny narażenia akustycznego wokół zakładów i innych źródeł hałasu, <li>dokumentacje związaną z gospodarką odpadami, <li>operaty wodno-prawne. </ul> <p>Badania i pomiary wykonują biegli w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (Świadectwo Wojewody Lubuskiego nr WL-00-033/2001). </p> <div align="Center"><img src="cert1.gif" alt="certyfikat energetyczny" border=0 height=23 width=486></div> <h2 class="cert"><b>Przygotujemy świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) budynku, lokalu mieszkalnego lub części stanowiącej samodzielną część użytkowo – techniczną (nr upr. MI/ŚE/999/2009).</b></h2> <div align="Center"><img src="cert2.gif" alt="świadectwo energetyczne" border=0 height=23 width=486></div> <p> W swojej wieloletniej praktyce obsługiwaliśmy i obsługujemy wiele kluczowych przedsiębiorstw województwa lubuskiego (np. KRONOPOL – Żary, SPRICK ROWERY -Świebodzin, SAINT-GOBAIN - Żary, JOST POLSKA - Nowa Sól, LZMO - Lubsko, Baltic Ceramics - Lubsko oraz dziesiątki innych firm z różnych branż. Swoje usługi świadczymy w oparciu o indywidualne zlecenia lub umowy na kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy.</p> <p> W przypadku zainteresowania Państwa naszą propozycją współpracy, prześlemy szczegółową ofertę cenową lub udzielimy wyczerpujących informacji pod numerem tel/fax (0-68) 3877845. </p>
67-100 Nowa Sól, Os. Konstytucji 3 maja 22b/28, tel/fax (0-68) 387 78 45   

Pracownia Analiz i Ekspertyz Technicznych MaKoMa wykonuje pomiary i ekspertyzy w zakresie bhp, ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy od 1992 roku.

Wykonujemy akredytowane badania środowiska pracy we współpracy z laboratoriami akredytowanymi przez PCA w zakresie:

 • pomiary poziomu natężenia hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiary poziomu natężenia hałasu w środowisku naturalnym,
 • pomiary zapylenia,
 • pomiary natężenia oświetlenia.
Ponadto prowadzimy:
 • doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie ochrony przed hałasem,
 • dobór ochronników słuchu,
 • badania skuteczności wentylacji mechanicznej,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • wyznaczanie wydatku energetycznego związanego z koniecznością zapewnienia posiłków profilaktycznych.
W zakresie ochrony środowiska naturalnego wykonujemy:
 • dokumentacje do wniosku o pozwolenie na wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, lub zgłoszenia instalacji
 • dokumentację niezbędną do uruchomienia "spalarni małych mocy" przeznaczonych do spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (fermy drobiu),
 • dokumentacje do wniosku o pozwolenie zintegrowane,
 • dokumentacje do wniosku o pozwolenie na emisję hałasu,
 • raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
 • oceny narażenia akustycznego wokół zakładów i innych źródeł hałasu,
 • dokumentacje związaną z gospodarką odpadami,
 • operaty wodno-prawne.

Badania i pomiary wykonują biegli w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (Świadectwo Wojewody Lubuskiego nr WL-00-033/2001).

W swojej wieloletniej praktyce obsługiwaliśmy i obsługujemy wiele kluczowych przedsiębiorstw województwa lubuskiego (np. KRONOPOL – Żary, KRONOPOL – Żary, SPRICK ROWERY -Świebodzin, SAINT-GOBAIN - Żary, JOST POLSKA - Nowa Sól, LZMO - Lubsko, Baltic Ceramics - Lubsko oraz dziesiątki innych firm z różnych branż. Swoje usługi świadczymy w oparciu o indywidualne zlecenia lub umowy na kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą propozycją współpracy, prześlemy szczegółową ofertę cenową lub udzielimy wyczerpujących informacji pod numerem tel/fax (0-68) 3877845.

 

Webmaster Olaf Maron
MaKoMa, Nowa Sól

Serwis obsługuje CarboMedia